Ramowy rozkład dnia

6.30-8.15 Schodzenie się i przyjazd dzieci. Mycie rąk po wejściu do Sali.

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze , praca indywidualna

8.15-9.00 Zabawa ruchowa/ zabawa ze śpiewem

Sprawdzanie obecności

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

Śniadanie

 

9.00-10.00 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową będąca realizacją wybranych treści  z programu wychowania  przedszkolnego.

 

10.00-11.15 Szatnia – czynności samoobsługowe.

Pobyt na świeżym powietrzu- zabawy i gry ruchowe na placu zabaw, w terenie, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.

11.15-12.00 Powrót –czynności samoobsługowe i higieniczne.

Zabawa ruchowa/ zabawa ze śpiewem.

Przygotowanie do obiadu-praca dyżurnych.

Obiad

 

12.00-12.15 Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

 

12.15-13.15 Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Realizacja wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego/ Pobyt na świeżym powietrzu

 

13.15-14.00 Czynności higieniczne- przygotowanie do podwieczorku

Podwieczorek

14.00-16.30 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczycielki. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe. Zabawy dowolne na placu zabaw.

Rozchodzenie się dzieci do domu