Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Pragniemy poinformować, że rozpoczyna się proces rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Lubichowie na rok szkolny 2024/2025.  Zgodnie z zarządzeniem nr 9/2024 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 23 stycznia 2024 roku określone zostały terminy składania dokumentów do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubichowo.

Poniższe tabele przedstawiają terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne:

Rodzaj czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego
Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 04 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 08 kwietnia 2024 r. do godziny. 13.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. Do 19 kwietnia 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26 kwietnia 2024 r. do godziny 13.00

Postępowanie uzupełniające:

Rodzaj czynności Terminy postępowania uzupełniającego
Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 20 maja 2024 r. do 3 czerwca 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10 czerwca 2024 r. do godziny 13.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. Do 18 czerwca 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 21 czerwca 2024 r. do godziny 13.00

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w dziale dokumenty do pobrania, link poniżej: