Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Ogłasza się nabór dzieci w wieku od 3 do 6 lat na wolne miejsca do Publicznego Przedszkola w Lubichowie.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z właściwymi oświadczeniami można otrzymać w przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej w zakładce Dla rodzica” – dokumenty do pobrania.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać od 4 marca 2024r. do 29 marca 2024r.

Poniższe tabele przedstawiają terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne:

Rodzaj czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego
Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 04 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 08 kwietnia 2024 r. do godziny. 13.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. Do 19 kwietnia 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26 kwietnia 2024 r. do godziny 13.00

Postępowanie uzupełniające:

Rodzaj czynności Terminy postępowania uzupełniającego
Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 20 maja 2024 r. do 3 czerwca 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10 czerwca 2024 r. do godziny 13.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. Do 18 czerwca 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 21 czerwca 2024 r. do godziny 13.00

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w dziale dokumenty do pobrania, link poniżej: