Publiczne Przedszkole w Lubichowie
ul. Zblewska 30, 83-240 Lubichowo, tel. (058) 588-52-83

O nas


Statut

Statut Publicznego Przedszkola w Lubchowie.

Koncepcja

Koncepcja i Roczny Plan Pracy Publicznego Przedszkola w Lubichowie.


Wyżywienie

Zasady korzystania z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Lubichowie.

Regulamin

Regulamin bezpiecznego powierzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Dzieci potrzebujące wsparcia uczęszczają na:
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- rewalidację
- terapię logopedyczną