W grudniu u "Motylków".


Tematy kompleksowe:


1. Świąteczne pocztówki:

- Niespodzianki

- Listy i liściki

- Na poczcie

- Pozdrowienia z daleka. Poznajemy Finlandię. 

- Listy do Mikołaja


2. Zwierzęta zimą:


- Zwierzęta zimą

- Goście za oknem

- Jak mądrze dokarmiać zwierzęta

- Podpatrujemy i pomagamy

- Kto pomaga zwierzętom?


3. Spotkanie przy wigilijnym stole:

- Przygotowania do świąt

- Dekoracje choinkowe

- Bombki łańcuchy, anielskie włosy

- Z czym kojarzą ci się święta?

- Zanim zaświeci pierwsza gwiazdka


4. Świąteczne zwyczaje:

- Czekamy na święta

- Wigilia grupowa. Opowieści przy świątecznym stole

- Świąteczne zwyczaje


Omówienie edukacji dzieci w grupie "Motylki".

Drodzy Rodzice.

Ponieważ nie możemy spotkać się na zebraniu w przedszkolu podzielę się z Państwem najważniejszymi informacjami dotyczącymi edukacji Waszych dzieci.

Do grupy „Motylków” w Punkcie Przedszkolnym przy Publicznym Przedszkolu w Lubichowie uczęszcza 20 dzieci - 10 dziewczynek i 10 chłopców. Troje dzieci chodzi pierwszy rok. Przedszkolacy nie mają problemu z adaptacją, dobrze czują się w grupie rówieśniczej, gdyż 17 dzieci uczęszczało już do przedszkola. Dzieci dobrze radzą sobie z czynnościami samoobsługowymi i higienicznymi. Potrafią umyć ręce, właściwie zachować się w toalecie, zdjąć i ubrać swoje ubrania. Ich sprawność ruchowa jest na dobrym poziomie. Czworo dzieci zawiązuje sznurowadła. Dzieci dobrze wykonują powierzone zadania, chętnie śpiewają, lubią układać puzzle i często malować. Ponadto często konstruują różnorodne budowle z klocków. Przestrzegają wspólnie ustalonych norm i zasad kodeksu grupowego. Sprawność manualna przedszkolaków jest na dobrym poziomie. U 15 dzieci występuje właściwe tempo prac manualnych. Trudności z trzymaniem przyborów posiada dwoje dzieci . W grupie są leworęczne dwie osoby. Robią zauważalne postępy manualne. W większości dzieci potrafią podzielić wyrazy na sylaby i zdanie na wyrazy, podając ich liczbę. Troje dzieci zna litery i potrafi odczytać wyrazy.

Została przeprowadzona obserwacja i diagnoza u dzieci z 4 obszarów autorstwa Agnieszki Bieli w oparciu o karty diagnozy wydawnictwa WSiP oraz „Kartę wymowy” .

Zestawienie wyników wyłoniło u ich mocne i słabe strony, pozwoliło poznać stopień umiejętności w wykonywaniu różnych zadań , znajomość pojęć matematycznych, przygotowanie do nauki czytania i pisania itp. Do dzieci wyróżniających się należą cztery osoby.

Po przeprowadzonej diagnozie i obserwacji wynika, że 18 dzieci osiągnęło wysoki poziom w punktacji zdobywając powyżej 75% punktów w 4 obszarach. Dwoje dzieci mieści się na średnim poziomie zdobywając 52% i 66%. Dziesięcioro dzieci nie wymawia głosek z szeregu przednio-językowo- dziąsłowego. Dwoje dzieci uczęszcza na zajęcia logopedyczne ze względu na znaczną wadę wymowy.

Z dziećmi zakwalifikowanymi do grup wyrównawczych prowadzić będę systematyczną pracę.

I Praca w zakresie rozwijania sprawności manualnej dzieci.

Dzieci wymagające ćwiczeń: 6 dzieci.

Z dziećmi wykorzystywać będę w dużym stopniu elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz , karty wyrównawcze oraz stosować będę ćwiczenia rozwijające motorykę dużą i małą.

II Praca w zakresie rozwijania mowy i myślenia.

  1. Mowa i wymowa

Dzieci wymagające ćwiczeń logopedycznych : dzieci- według karty sprawdzenia wymowy :

U dzieci stosowane będą ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne oraz ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy.

B)Myślenie:

Dzieci wymagające pracy: 5 dzieci.

Stosować będę ćwiczenia polegające na zachęcaniu do opowiadań, wypowiedzi na określony temat, rozwiązywania zagadek, omawiania historyjek obrazkowych i wyciągania wniosków, układania obrazka z części i zagadnień dotyczących pojęć matematycznych.

C)Percepcja wzrokowa:

Dzieci wymagające pracy: 5 dzieci.

Z dziećmi tymi prowadzone będą różnorodne ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość i percepcję wzrokową wykorzystując różne wzory prac , układanie puzzli i obrazka z części o różnym stopniu trudności. Wyszukiwanie podobnych lub takich samych obrazków, elementów, znaków i symboli. Układanie szeregów geometrycznych wg wzoru i wg własnych pomysłów.

Zapamiętywanie treści obrazków, ukazywanych w krótkich ekspozycjach.

Układanki geometryczne płaskie czy patyczkowe wg wzoru i wg własnych pomysłów

D)Percepcja słuchowa:

Dzieci wymagające pracy: 10 dzieci.

Dzieci będą na zajęciach i podczas różnorodnych zabaw ćwiczyć analizę i syntezę wyrazów, nazywać głoski w nagłosie, wygłosie i śródgłosie, liczyć głoski podając ich liczbę, określać miejsce głosek w wyrazach, dzielić wyrazy na sylaby, podawać wyrazy na zadaną głoskę. Odtwarzać i tworzyć rytmy. Rozróżniać dźwięki z otoczenia.

W razie pytań dotyczących edukacji Waszych dzieci proszę o kontakt telefoniczny. Pozdrawiam i życzę wiele zdrowia. Z poważaniem Regina Rogowska
Plan pracy na listopad w grupie "Motylki".

Tematy kompleksowe:
1. Na starej fotografii:
- Wszystkich Świętych
- Moi bliscy
- Niespodzianki na co dzień
- Pstryk
- Rodzina
2. Jesienna muzyka:
- W rytmie deszczu
- Deszczowa muzyka
- Jesienne nastroje
- Jesienne muzykowanie
- Pada i wieje
3. Mali artyści:
- Sposób na jesienną nudę
- Obrazy, rzeźby i kolaże
- Kolorowy świat
- Mali artyści
4. Ciepło i miło:
- Ubrania na jesienne chłody
- Kurtki, swetry i płaszcze
- Ciepło i miło
- Ciepło mokro i wietrznie
- Nareszcie jest nam ciepło


Plan pracy na październik w grupie "Motylki".

Tematy kompleksowe:

1. W zdrowym ciele zdrowy duch:

- Odżywiam się zdrowo,

- Zdrowie jesienią,

- Zdrowie jesienią,

- Witaminy,

- Na dobry start.

2. Jesienią w parku:

- Kolory jesieni,

- Kap, kap, stuk, stuk,

- W parku,

- Jesienne skarby,

- Jesień w parku.

3. Jesienią w lesie:

- W lesie,

- Życie w lesie,

- Mieszkańcy lasu,

- Leśne śpiochy,

- Tajemniczy las.

4. Przygotowania do zimy:

- Przygotowania do zimy,

- Nakarmimy głodne brzuszki,

- Zapasy na zimę,

- Zajęcia na jesienne wieczory,

- Skarby.Tematy na miesiąc wrzesień


W przedszkolu

1. Jak miło się spotkać

2. W moim przedszkolu

3. Dzień w przedszkolu

4. Przedszkolny savoir-vivre

5. Pomagamy sobie


Moja miejscowość

1. Mój dom

2. W mieście

3. Moje miasteczko i moja wieś

4. Bezpieczna droga do przedszkola

5. Bezpiecznie na ulicy


Ja, ty i środowisko

1. Moje ciało

2. Jak „działa” człowiek

3. Higiena

4. Dbamy o siebie i innych

5. Dbamy o czystość


Dary jesieni

1. W koszu Pani Jesieni

2. Warzywa i owoce

3. Warzywny teatrzyk

4. Pyszne i zdrowe

5. Zdrowie na talerzu


Drodzy Rodzice zapraszam w środę 1 września na godzinę 08:00 na zebranie dotyczące organizacji pracy i wszelkich działań w roku szkolnym 2021/2022 w Punkcie Przedszkolnym. Wejście do budynku od ul. Zblewskiej w reżimie sanitarnym. Pozdrawiam gorąco.